WaSabiDou Antiques and Folk Crafts
HomepageCatalogue
Kasuri Kimono, Yanagi Yoshitaka

< return to item enlargement 2 >

Kasuri Kimono, Yanagi Yoshitaka
kasuri kimono - detail
< return to item enlargement 2 >


Page design by TROCADERO © 1998-2021